Політика конфіденційності - Wescle

Політика конфіденційності

1. Загальні положення

Дійсна політика конфіденційності щодо використання, обробки, зберігання та передачі особистих даних контрагентів і / або власників продукту складена відповідно до вимог чинного законодавства України відповідно до Закону України № 2297-VI від 01.06.2010 р «Про захист персональних даних», який визначає порядок використання, обробки, зберігання та передачі особистих даних, яким керується у своїй підприємницькій діяльності ФОП Мандрик С.І. (Далі – Оператор).

1.1. Оператор ставить собі за мету і умовою здійснення діяльності дотримання прав і свобод людини при обробці, зберіганні, використанні і передачі його особистих даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

1.2. Політика Оператора щодо використання, зберігання, обробки і передачі персональних даних (далі – Політика) застосовується до всієї існуючої інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів інтернет-ресурсу https://wescle.com/.

2. Основні терміни, які використовуються в Політиці

2.1. Автоматизована обробка персональних даних – обробка особистих даних, яка отримана при використанні засобів обчислювальної техніки.

2.2. Блокування персональних даних – припинення обробки особистих даних на тимчасовій основі. Винятком можуть бути випадки, коли обробка потрібна для уточнення особистих даних.

2.3. Веб-сайт – це набір графічних матеріалів і інформації, а також програм для ЕОМ і баз даних, які забезпечують їх доступність мережевою адресою https://wescle.com/.

2.4. Інформаційна система персональних даних – це будь-яка інформація, яка зберігається в базах даних, і забезпечується обробкою з використанням технічних засобів.

2.5. Знеособлення персональних даних – це дія, за підсумками якого можна визначити кому належать ті чи інші дані, за умови відсутності використання додаткової інформації.

2.6. Обробка персональних даних – будь-яка операція або їх сукупність, які відбуваються на основі використання засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними.

2.7. Оператор – державний орган, муніципальний орган, юридичні або фізичні особи, які здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі подібної обробки.

2.8. Персональні дані – будь-яка інформація, яка прямо або побічно відноситься до певного або визначається Користувачеві інтернет-ресурсу https://wescle.com/.

2.9. Користувач – відвідувач інтернет-ресурсу https://wescle.com/.

2.10. Надання персональних даних – це ряд дій, які так чи інакше спрямовані на розкриття особистих даних конкретній особі або обмеженому колу осіб.

2.11. Поширення персональних даних – ряд дій, які можуть бути спрямовані на розкриття особистих даних невизначеному колу осіб. Це може бути не тільки ознайомлення і отримання, але ще і оприлюднення особистих даних.

2.12. Транскордонна передача персональних даних – процес передачі особистих даних за межами держави, органу влади іншої країни або ж іноземній юридичній особі.

2.13. Знищення персональних даних – всілякі дії і операції, результатом яких буде знищення особистих даних без наявності можливості в майбутньому їх відновити.

3. Оператору доступні для обробки наступні персональні дані Користувача

3.1. Ім’я прізвище по батькові.

3.2. Контактний номер телефону.

3.3. Поштова скринька електронної адреси.

3.4. Логотип, колірна гамма і назва бренду юридичної особи або фізичної особи підприємця.

3.5. фото та / або зображення власника продукту

3.6. Також, на інтернет-порталі може відбуватися збір і обробка даних, які не мають особи. Для цього можуть бути використані різні сервіси інтернет-аналітики.

3.7. Оператор і, зокрема, веб-ресурс wescle.com може збирати дані про активні ліцензії та доменні імена від власника сайтів на яких буде встановлений будь-який з продуктів, і додано ліцензійний ключ після покупки. Якщо ліцензійний ключ не був оброблений системою оператора wescle.com, інформація про такий лог зберігається у оператора і він має право звернутися до власника ресурсу, на якому встановлено продукт, для з’ясування причин використання продукту без ключа.

3.8. Всі вищевказані дані далі по тексту Політики об’єднуються одним поняттям – Персональні дані.

4. Цілі обробки персональних даних

4.1. Мета обробки персональних даних Користувача – надання доступу до інформації, яка може міститися на сайті https://wescle.com/.

4.2. Оператор може направляти Користувачеві повідомлення щодо наявності нових продуктів, послуг. Користувач може відмовитися від подібної розсилки. Для цього потрібно відправити відповідний лист на пошту веб-ресурсу https://wescle.com/.

4.3. Знеособлені дані користувачів, які можуть збиратися з використанням інтернет-аналітики, збираються тільки для того, щоб поліпшити сервіс.

5. Правові підстави обробки персональних даних

5.1. Оператор обробляє особисті дані Користувача тільки в разі, якщо Користувачем було заповнене відповідний лист та анкета на його інтернет-ресурсі https://wescle.com/. В такому випадку Користувач дає автоматичну згоду на обробку даних Оператором.

5.2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача тільки за умови, якщо подібні дії не заборонені настройками конкретного браузера, який використовується Користувачем.

6. Порядок збору, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпека персональних даних, які можуть бути оброблені Оператором, забезпечується на основі правових, організаційних і технічних заходів, які необхідні для виконання в повному обсязі вимог чинного законодавства у сфері захисту персональних даних.

6.1. Оператор забезпечує збереження отриманої інформації, і вживає всіх заходів обережності для того, щоб треті особи не могли отримати персональні дані.

6.2. Персональні дані Користувача ніколи не передаються третім особам. Винятком можуть бути випадки, пов’язані з виконанням приписів державних органів відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.3. Якщо в персональних даних будуть виявлені неточності, Користувач може актуалізувати їх самостійно. Для цього потрібно направити Оператору відповідне повідомлення на адресу поштової скриньки info@wescle.com використовуючи при цьому спеціальну позначку.

6.4. Обробка персональних даних може відбуватися необмежену кількість часу. Однак користувачем може бути відкликано дозвіл на використання та обробку персональних даних. Для цього потрібно відправити лист з відповідною позначкою на елеткронную пошту info@wescle.com.

7. Транскордонна передача персональних даних

7.1. Оператор перед початком використання персональних даних повинен переконатися в надійному захисті прав суб’єкта під час передачі інформації на територію іноземної держави.

7.2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, які не відповідає всім вище зазначеним вимогам, не може здійснюватися.

8. Прикінцеві положення

8.1. Користувач в будь-який момент може отримати абсолютно будь-які роз’яснення щодо обробки його персональних даних. Для цього потрібно звернутися до Оператора на електронну пошту info@wescle.com

8.2. В даному документі будуть відображені будь-які зміни політики обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

8.3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розташована в мережі Інтернет за адресою https://wescle.com/privacy-policy/.