Ліцензійна угода - Wescle

Ліцензійна угода

Під визначенням Справжньої Ліцензійної угоди мається на увазі прийняття поняття власника Продукту, який адресований будь-якій фізичній або юридичній особі, тобто користувачеві. Це поняття вводиться в дію коли обидві сторони вживають усіх умов цього договору, повноцінно з ними згодні, і готові співпрацювати, працювати на зазначених умовах.

Перш ніж купувати ПО, клієнт повинен уважно вивчити всі особливості і інформацію, яка вказана у відповідному документі. Можливість отримання права на використання ПО може бути тільки після того, як клієнтом будуть прийняті всі правила і умови, прописані у відповідному документі (договорі).

Коли власник продукту набуває право на ПО, то він автоматично погоджується з усіма правилами та умовами його використання.

Визначення

Власник ліцензії – це фізична особа підприємець Мандрік С.І. (ІПН 3289415036), якому належать всі права на ліцензію.

ПО – це продукт інтелектуальної праці, в якому зібрано певну кількість кодів. З їх допомогою можна вирішувати ряд завдань і функцій. Вони можуть бути спрямовані як на функціонал, так і на зовнішній вигляд власника продукту.

Ліцензія – право використовувати ПО власником продукту, який передається власником ліцензії на основі умов підписаного договору.

Ліцензійний ключ – це певний набір символів, за допомогою якого відбувається ідентифікація Ліцензії в системі власника продукту.

Сайт власника ліцензії — https://wescle.com/.

Оферта – діючий Договір, який розміщений на просторах мережі Інтернет, і є публічною офертою власника ліцензії. Він полягає на основі прийняття умов Договору. Умови договору є стандартними між власником ліцензії і всіма власниками продукту.

Акцепт – це надання власником продукту згоди з представленими умовами Договору. Оферта власника ліцензії вважається укладеною з моменту оплати власником продукту і отримання прав на використання ПЗ.

Предмет договору

 1. Предметом цього Договору є безпосередня передача власником ліцензії невиключних прав на використання ПЗ власнику продукту на основі стандартної ліцензії. Відбувається це на основі надання ПО і ліцензійного ключа, натомість отримуючи певний розмір винагороди.
 2. Цей договір набуває свою силу на момент повноцінного здійснення оплати на умовах прописаних в Договорі.
 3. ПО розроблено на основі використання наступних мов програмування: PHP, HTML, JS, CSS. Відносно переліку розділів, модулів, технічних можливостей і функцій ПО, то воно безпосередньо залежить від найменування програмного забезпечення, обраного власником продукту. Також впливає версія модифікації, що вказується на офіційному сайті власника ліцензії.
 4. Власник товару не має права передавати права на використання ПО третім особам.
 5. ПО не продається, а всього лише надається в користування на описаних умовах Договору. Власник ліцензії в будь-якому випадку зберігає всі права на ПО.
 6. Ліцензія, яка надається на основі цього Договору вважається невиключної (простої), непередаваною і персональної. Власник ліцензії при цьому зберігає повне право подання ПО іншим особам на основі аналогічного Договору.

Виконання договору

 1. Власник ліцензії зобов’язується надати виключне право протягом п’яти робочих днів. Початок відліку днів відбувається з дати отримання винагороди власником ліцензії на його розрахунковий рахунок, з підтвердженням виписки з рахунку.
 2. Власник продукту має право використовувати ПО тільки на тих умовах і способах, які передбачені Договором та виконувати всі обмеження, які визначаються Ліцензією.
 3. Власник продукту має право збирати дані про використання ліцензійних ключів та доменів, на яких встановлено програмне забезпечення власника продукту. Якщо продукт не має офіційного ліцензійного ключа, або зламаний і змінений код, так званий “Nulled”, Власник продукту залишаємо право за собою заблокувати користувача і додати блокуючий код на сайті домену до з’ясування ситуації, що виникла.
 4. Власник продукту забезпечується технічною підтримкою по відношенню до використання ПО на протязі всього терміну дії ліцензії. Надається підтримка за вказаною далі електронну адресу: info@wescle.com.

Права та обов’язки сторін

Протягом терміну ліцензії Власник продукту зобов’язується:

 1. НЕ проводити модифікації по відношенню до вихідного коду ПО.
 2. НЕ передавати ліцензію, ПО, і ключ ліцензії третім особам.
 3. НЕ публікувати ПО, ліцензію і ключ ліцензії в повному або частковому об’ємі третім особам.
 4. НЕ продавати, не надавати напрокат, в оренду або тимчасове використання ліцензію, ліцензійний ключ або ПО.

Протягом терміну дії підписаного договору власник ліцензії має право:

 1. Надавати консультаційну підтримку за запитом на адресу електронної пошти info@wescle.com.
 2. Протягом одного місяця використання ПО після моменту підписання виправляти можливі неполадки недоліки, які будуть виявлені власником продукту. Діє це правило по відношенню до тих недоліків, які викликають відсутність можливості використовувати ПО або його окремих компонентів за прямим призначенням.
 3. Власник ліцензії надає технічну підтримку власнику продукту протягом усього терміну дії договору після придбання ПО власником продукту.
 4. Власник ліцензії без повідомлення і попереднього сповіщення не може змінювати набір ключа, функціональні особливості наданого в користування програмою.
 5. Власник ліцензії має повне право коригувати вартість придбання ПО, попередньо сповіщаючи про це власника продукту до моменту підписання договору. Зміни вартості ліцензії не піддаються ті договори, які були підписані до моменту зміни цінової політики.

Порядок розрахунків і передачі прав

 1. Щоб придбати ліцензію на сайті її власника потрібно оформити і сплатити замовлення, при цьому зробивши вибір параметрів необхідної ліцензії (за кількістю доменів). При цьому власником продукту відбувається перерахування винагороди власнику ліцензії (https://wescle.com/).
 2. Оплата здійснюється в повному обсязі вартості ліцензії ПО (100% суми договору) в національній валюті України гривні (або в доларах з конвертацією за курсом гривні), за реквізитами рахунку власника ліцензії та сумі, зазначених у рахунку власником ліцензії і наданому власникові продукту, а також через платіжну систему Фонді (Fondy).
 3. Власник ліцензії зобов’язується передати право на використання ПО, а саме активувати ліцензію згідно з усіма зазначеними ліцензійним обмеженням, протягом п’яти робочих днів з дати зарахування коштів на розрахунковий рахунок власника ліцензії, які були внесені власником продукту, як оплата за ліцензію на рахунок її власника. Дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок власника ліцензії підтверджується випискою з рахунку.
 4. Якщо протягом десяти днів від дати оплати за ліцензію власником ліцензії не надається придбаний продукт, і при цьому письмова скарга від власника товару не була отримана власником ліцензії на адресу електронної пошти info@wescle.com, то вважається, що невиключне право користування ПО було передано власником ліцензії в повному обсязі і відповідно до вказаних в договорі умов.
 5. Прийом винагород за отримання можливості використання ПО може прийматися виключно від фізичних або юридичних осіб і тими способами, які вказані на веб-ресурсі https://wescle.com/.

Розширення ліцензії

 1. Щоб збільшити кількість доменів ліцензії, потрібно внести додаткові кошти за розширення шляхом використання особистого кабінету.
 2. Вартість додаткових доменів вказана в особистому кабінеті.

Відповідальність сторін

 1. За невикористання або неналежне використання підписаного Договору обидві сторони несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України.
 2. Власник ліцензії не відшкодовує третім особам збитки, які виникли в зв’язку з використанням і / або неможливістю використання ПО, розголошенням конфіденційної інформації третім особам, і іншим збиткам, в тому числі і відсутністю вигоди від використання ПО.
 3. Власник продукту не несе відповідальність за невідповідність чинному законодавству інформації, яка передається на основі використовуваного ПО, дій власника продукту і нанесення в зв’язку з цим будь-якого збитку третім особам. Якщо до власника ліцензії висуваються претензії від третіх осіб, які пов’язані з переданої або розголошувати інформацію і нанесенням матеріальних збитків. Власник продукту зобов’язується самостійно врегулювати за власний рахунок подібні претензії, а також відшкодувати всі матеріальні збитки, які були нанесені власнику ліцензії і третім особам в результаті не правомірні дій власника продукту.
 4. Якщо будуть виявлені порушення чинного законодавства України та за наявності відповідних розпоряджень від правоохоронних органів або посадових осіб державних установ, власник ліцензії має повне право обмежити наданий доступ до програмного забезпечення, при цьому оповістити в письмовому вигляді про вжиті заходи.
 5. Використання ПО відбувається на власний ризик. ПО надається в такій вигляді, яке воно є. Власник ліцензії не несе ніякої відповідальності, включаючи відповідність ПО цілям власника продукту.
 6. Всі представлені матеріали і інформацію разом з ПО використовувати можна на власний страх і ризик, після передачі доступу до ПО покупець самостійно несе відповідальність, в тому числі за шкоду, яка може отримати комп’ютери третіх осіб, за втрату даних або інший іншу шкоду.

Термін дії, зміна і розірвання договору

 1. Цей договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами. Термін дії договору закінчується згідно з термінами, на які набувається ПО.
 2. Сторонами може бути розірваний договір раніше терміну дії договору за згодою двох сторін, або на основі вимог чинного законодавства України.
 3. Будь-яка сторона може розірвати договір до закінчення його терміну, при цьому вона зобов’язана сповістити другу сторону про прийняте рішення не пізніше ніж за тридцять днів до дати розірвання договору письмово листом на пошту info@wescle.com. При цьому власник ліцензії не зобов’язаний виплачувати вартість ліцензії ПО пропорційно періоду закінчення терміну дії договору.
 4. Власник ліцензії має повне право змінити умови договору щодо діючих домовленостей. При цьому він зобов’язаний сповістити про це власника продукту шляхом друку нового договору на сайті власника ліцензії.
 5. Якщо друга сторона порушує умови цього договору, то власник ліцензії має право розірвати договір в достроковому і односторонньому порядку. При цьому користуються програмним забезпеченням блокується моментально, без попереднього сповіщення.

Обставини непереборної сили (форс-мажор)

 1. Обидві сторони можуть бути звільнені від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язання, які прописані в цьому договорі, якщо подібне сталося внаслідок обставин непереборної сили. Це можуть бути: DDoS атак, пожежі, повені, землетруси, диверсії, військових дій або зміни вимог чинного законодавства України, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання зобов’язань за цим Договором. При цьому строки дії договору продовжуються рівно на той період, на протязі якого діяли вищеописані обставини.
 2. Власник ліцензії зобов’язаний протягом 10 днів написати лист на пошту, яка була вказана під час реєстрації власником продукту, про початок і закінчення форс-мажорних обставин, які виключають можливість виконувати зобов’язання цього договору.
 3. Якщо непереборні сили виключають можливість отримувати коректні послуги протягом трьох місяців, то кожна сторона може розірвати договір в односторонньому порядку. При цьому потрібна письмова сповіщення не пізніше ніж за 15 днів до дати розірвання цього договору.

Заключні положення

 1. Якщо адміністративним органом або компетентними органами юрисдикції буде визнано будь-яке із заявлених умов недійсним або нездійсненним, то це ніяк не заважає на виконання інших описаних умов в цьому Договорі.
 2. Все, що врегульовано поточним договором, регулюються на основі чинного законодавства України.
 3. При підписанні договору власник продукту автоматично погоджується на отримання розсилки на адресу електронної пошти, який був зазначений в особистому кабінеті, при реєстрації на сайті власника ліцензії.
 4. Умови цього договору вступають в силу і виконуються, якщо інші умови не прописані на основі угоди обох сторін.
 5. Власник ліцензії на будь-якому етапі ведення переговорів або обговорення договору може відмовитися від підписання договору і продажу ліцензії на ПО, при цьому він не зобов’язаний пояснювати виникла причину, яка викликала у нього подібне рішення.

Реквізити власника ліцензії

Фізична особа підприємець

Мандрик Станіслав Ігорович

ІПН: 3289415036

e-mail: info@wescle.com